sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Miesasiamiehet Alt-Right


Miesasiamiehistä on puhuttu viime aikoina lähinnä yhdestä syystä eli heidät on saatu yhdistettyä pahamaineiseen "vihaisten valkoisten miesten maahanmuuttovastaiseen ja antifeministiseen"-yhteisöön. Yhdysvalloista on lähtenyt liikkeelle termi vaihtoehtoisoikeisto "alt-right", joka on yleisnimitys kaikille maahanmuuttokriittisille, globalismia vastustaville ja antifeministisille yksittäisille ihmisille, jotka toimivat millään tasolla esim. nettiyhteisöissä tai muissa liveyhteisöissä asian tiimoilta. Ryhmittymä on yleisnimitys monille eri asioita kannattaville ryhmille ja siihen on laskettavissa muitakin ryhmittymiä.

Miesasiamiehet eivät ole mikään yhtenäinen joukko. Heidän kiinnostuksensa kohteet voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta suurin kiinnostus koskee sukupuolieroja ja tämän vaikutusta miesten ja naisten erilaiseen tilanteeseen.

Yleisin aihe lienee seksin vaikeampi saatavuus miehille. Tähän liittyy niin järkevää kritiikkiä kuin naisten syyllistämistä ja jopa suoranaista naisvihaa. Muita kiinnostuksen kohteita voi olla erilaiset miesten ongelmat ja aseman heikkeneminen yhteiskunnassa. Toisaalta melko suurella osalla miehistä menee aina erittäin hyvin, mutta osa miehistä omaa yhä enemmän sosiaalisia- ja koulutustason ongelmia. Reagointi näihin ongelmiin on hidasta tai suorastaan olematonta. Usein niitä vähätellään tai puheista huolimatta ei tehdä mitään, koska puolesta puhujia ei löydy.

Feministiaatteesta


Siinä missä feministiset yhteisöt ovat keskittyneet länsimaissa lähinnä puolustamaan äärimmäisellä voimalla maahanmuuttoa, varsinkin turvapaikanhakijamiesten tulemista useisiin maihin suurista naisten raiskausluvuista piittaamatta, niin miesasiamiehet ovat profiloituneet vastustamaan tuollaista kehitystä.

Feministien päätavoite saattoi olla vuosikymmeniä sitten naisten aseman parantaminen länsimaissa. Nykyisin naisten asema on länsimaissa kohentunut huomattavasti ja heidän voidaan sanoa olevan tasavertaisia miesten kanssa. Feministiaate on kuitenkin saanut entistä enemmän suosiota ja päävastustajaksi on kohdistunut länsimaalainen valkoinen heteromies VHM. Feministiaatteen keskiössä kaikki valta pois VHM:ltä on vallan saamista länsimaalaisille etuoikeutetuille valkoisille naisille. Samasta syystä kaikkia keinoja käytetään tätä tarkoitus varten, vaikka ne heikentäisivät naisten turvallisuutta länsimaissa. Samasta syystä ei törkeisiinkään naisia kohdistuviin rikoksiin oteta kantaa mm. raiskauksiin, ympärileikkauksiin tai naisia alistavaan kulttuuriseen huivitukseen.

Moni nainen kokee feministiaatteen lähellä itseään, koska naisilla on paljon vahvempi yhteisöllinen kokemus samaa sukupuolta edustaviin tahoihin. Feministien ja naisten ajamien arvojenkin kritisoiminen koetaan tämän takia usein voimakkaasti. Miesten kohdalla vastaavanlainen yhteisöllinen kokemus puuttuu ja samasta syystä hyvin harva mies on halukas puolustamaan poikien ja miesten asemaa missään tilanteessa.

Feministiaate on myös lyönyt itsensä vahvasti läpi yliopistotasolla, jossa sillä on hyvin kyseenalaisesti ajatellen oma asemansa "sukupuolentutkimuksena" (aiemmin: naistutkimus). Jotkut nimittävät hyvin osuvasti feministitiedettä pseudotieteeksi mm. naistutkimuksen kritiikki (1), mutta sen asema on vakiintunut ja saanut näyttävästi jalansijaa eri osa-alueilla.

Miesasiamiesten maahanmuuttokritiikki


Maahanmuuttokritiikin oleminen mukana ei ole mitenkään yllättävää. Länsimaihin kuten Suomeen tulevat turvapaikanhakijat ovat 80%:sesti miehiä. Se pieni tulijaprosentti naisista on kulttuurisesti maamiestensä omistuksessa, joka on täysin vieras ajatus länsimaalaisille miehille. Ei kai kukaan oikeasti ajattele tapaavansa huivitettua ja kulttuurisesti alistettua naista, jos ei ole lähtöisin samasta kulttuuritaustasta. Voidaankin sanoa 99-100%:a tietyistä kulttuureista tulevista naisista olevan länsimaalaisten miesten kiinnostuksen kohteen ulkopuolella.

Yksi merkittävä kritisoinnin kohde liittyy myös maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijamiesten valtaviin raiskaustilastoihin. Länsimaalaiset miehet ovat kulttuurisesti hyvin pidättyväisiä naisten kanssa olemisessa ja tasa-arvo on paljon vahvemmassa kurssissa. Yleinen kunnioitus raiskaajia kohtaan on hyvin vähäistä. Monet miesasiamiehet voivatkin korostaa omaa parempaa käytöstään verrattuna maahanmuuttajaraiskaajiin, joista uutisointi on päivittäistä.

Sukupuolten väliset erot seksuaalisuudessa


Suurin kiinnostuksenkohde miesasiamiehillä on epäilemättä sukupuolten välisissä eroissa liittyen seksiin. Miesten kohdalla saamista pidetään usein paljon vaikeampana ellei mahdottomana, osa miehistä saa seksiä helposti, kun osalle se on erittäin vaikeaa. Kiinnostus seksiin näkyykin monessa näkökulmassa mm. pelimiesteorioista, saamattomuudesta ja markkina-arvoteoriassa.

Seksin roolin korostuminen mahdollisesti omakohtaisten kokemusten takia onkin yksi suurimmista syistä, miksi keskustelu voi helposti mennä naisvihan puolelle. Usein aiheesta puhuvat miehet ovat nuoria n. 15-25v eli heidän näkemyksensä ja kokemuksensa saattaa rajoittua lähipiiriin. Sosiaalisesti heidän itsensä asema voi olla heikompi ja mielenterveyden järkkyessä se näkyy pahimmillaan erilaisissa hirmuteoissa, kuten Elliot Rodgersin tapauksessa.

Näin äärimmäiset vihateot ovat hyvin harvinaisia länsimaissa. Yleisemmin mainittu naisviha voikin näkyä nettikirjoitusten tasolla. Ilmiö näkyy jossakin määrin Suomessakin, kun naiset voivat saada paljon enemmän vihapostia. Julkisuudessa vain mikä tahansa kritiikki leimataan helposti naisvihaksi, vaikka se ei olisikaan sellaista.

Julkinen tosiasia on naisten helpompi seksin saaminen. Miehille tämä aihe on vaikeampi. Samasta syystä se herättääkin paljon keskustelua.

Miesasiamiesten tarpeellisuus?


Miesasiamiehistä voi olla montaa mieltä, mutta miesten ongelmat heijastuvat usein naisiin. Miesasiamiesten pääasiallinen sanoma onkin heidän omansa, poikien ja yleisesti miesten ongelmien esiintuomisessa ja tilanteen parantamisessa.

Yksi tunnetuimmista tämän hetken aiheen puolesta puhujista on  "A Voice For Men"-nettisivustoa (2) ja samannimistä kanavaa youtubessa (3) pyörittävä Elias Ojanperä.


Lähteet

1. Wikipedia: Naistutkimuksen kritiikki https://fi.wikipedia.org/wiki/Naistutkimuksen_kritiikki 20.5.2018
2. A Voice For Men http://fi.avoiceformen.com 20.5.2018
3. Youtube: A Voice For Men kanava https://www.youtube.com/channel/UCjbK00Mh1iOju191ZDUk7bA 20.5.2018

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti